Over Yogavivre in Bennekom

Over Yogavivre in Bennekom

Yoga

Manon van Altena / Yogavivre geeft Hatha yogalessen in Bennekom en Ede. Mijn yogalessen zijn gebaseerd op oefeningen uit de Hatha Yoga, aangevuld met oefeningen uit andere vormen van yoga en Mindfulness. Kenmerkend voor yoga is dat je oefent binnen je eigen grenzen. Yoga is prestatieloos.  Je hoeft dus (nog) niet lenig of soepel te zijn voordat je begint. Yoga kan er wel toe bijdragen dat je soepeler en leniger wordt.

Adem

Bij de beoefening van Hatha Yoga is er veel aandacht voor de adem. Je wordt gevraagd ruimte te maken in en lengte te maken met je lichaam.
De adem wordt ingezet als impuls van de beweging, ter verdieping van de houding en beleving van de houding.

Houdingen

Tijdens de lessen zullen staande, zittende en liggende yogahoudingen in een logische volgorde de revue passeren, waarbij er aandacht is voor het hele lichaam.
Aan het einde van elke les is er een ontspanningsoefening en aansluitend aan de les is de mogelijkheid te genieten van een kop thee.

Don’t hurry, don’t worry, be mindful.

Houding

Tijdens de lessen spreek ik de oefeningen in en begeleid ik je. Desgewenst kan er gebruik worden gemaakt van een kussen of stoel ter ondersteuning. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere attributen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen de oefeningen kan doen op zijn of haar manier en op de tijd die hem of haar toekomt. Als ik je in een bepaalde houding zou zetten, wordt het mijn houding en is het niet langer jouw houding. Ook ervaar je dan zelf niet wat jij op dat moment kan, waar je grens ligt.

Asana

Ik doe vrijwel alle oefeningen zelf mee en spreek ze in, vaak herhaal ik dit drie keer. De eerste keer zodat je weet wat we gaan doen, de tweede keer met de adem erbij en de derde keer volgt de verdieping. Hoe vaker je een oefening doet, hoe beter jij weet wat er gevraagd wordt. Het kan zijn dat je met een bepaalde oefening moeite hebt of dat deze niet goed lukt. Soms wordt dit veroorzaakt doordat je mijn aanwijzingen niet goed begrepen of gehoord hebt. Ook kan er sprake zijn van een blokkade of dat je er fysiek / mentaal (nog) niet klaar voor bent.  Ik vind het dan mooi om te zien als je na verloop van tijd de aanwijzingen wel kunt oppakken en er verbetering is in de uitvoering van de asana (yogahouding).