Tarieven

Tarieven

De lessen kosten € 10,00 per persoon per les.

Aan het begin van het seizoen verstuur ik, Manon van Altena/YogaVivre, een mailbericht met daarin het rooster en het per maand te betalen lesgeld.

Individuele lessen (30 min of langer) zijn mogelijk vanaf €25,00.

Indien de hoogte van het lesgeld een obstakel vormt, maar je wel de intentie hebt om yogalessen te gaan volgen, neem dan contact met mij op. We zoeken dan samen naar een oplossing. Mijn intentie is dat yoga voor iedereen toegankelijk moet zijn, ongeacht de grootte van zijn of haar beurs.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Betalingen graag contant (zoveel mogelijk gepast) aan het begin van de les, aan het begin van de maand of per blok. Graag het bedrag afgeven in een gesloten enveloppe met je naam erop. Betalen  per bank kan ook. Desgewenst geef ik je mijn bankrekeningnummer door.

Ik behoud mij het recht voor om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen, het lesgeld zal dan worden geretourneerd of verrekend.

In voorkomende gevallen, kan ik in overleg met jou, een lesavond wijzigen. Je krijgt hierover dan tijdig bericht.

Wanneer je onverhoopt ziek wordt en de lessen (tijdelijk) moet staken vindt er geen lesgeldrestitutie plaats.

Ik hanteer een opzegtermijn van een maand.

Het deelnemen aan de lessen is geheel op eigen risico. Manon van Altena / YogaVivre kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen.